YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HAKKINDA

9-10 Eylül 2023 tarihlerinde yapmış olduğumuz odamızın seçimli olağan genel kurul sonucuna göre görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

YÖNETİM KURULU:

Ecz. Ebru KAYA – Başkan

Uzm. Ecz. İbrahim AKSOY- Genel Sekreter

Ecz. Erol BİNİCİ- Sayman

Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL- Üye

Ecz. Murat YANCAR - Üye

Ecz. Mehmet Barış TAŞKALE -Üye

Ecz. Fatma YAĞLICA- Üye

DENETLEME KURULU:

Ecz. Muhammed RAMAZANOĞLU

Ecz. Erdi HARMANKAYA

Ecz. Serkan KANDİLCİK

HAYSİYET DİVANI:

Ecz. Nimet ARIKAN

Ecz. Murat MERCAN

Ecz. Mesut ARSLANTÜRK

Ecz. İlhan SEVİMLİ

Ecz. Harun BEKÇİOĞULLARI

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ:

Ecz. Ebru KAYA

Ecz. Bahtiyar Murat ARAS

Ecz. Murat YANCAR

Ecz. Mehmet Barış TAŞKALE

Uzm. Ecz. İbrahim AKSOY

Ecz. Faruk KARAKUŞ

Ecz. Serkan GÜL