YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HAKKINDA

Oda Başkanımız, Ecz. Bahtiyar Murat ARAS’ın Oda Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve oda bünyesinde görev aldığı tüm organlardan istifa etmesi nedeniyle; 14/03/2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ecz. Muhammed RAMAZANOĞLU Yönetim Kurulu üyeliğine , Ecz. Fatih Mehmet YILDIRIM asil delege üyeliğine geçmiş ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Başkan Ecz. Ebru KAYA

Genel Sekreter Uzm. Ecz. İbrahim AKSOY

Sayman Ecz. Erol BİNİCİ

Üye Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL

Üye Ecz. Mehmet Barış TAŞKALE

Üye Ecz. Ahu ÇELİKER

Üye Ecz. Muhammed RAMAZANOĞLU