YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HAKKINDA

4-5 Eylül 2021 tarihlerinde yapmış olduğumuz odamızın olağan seçimli genel kurul sonucuna göre görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

YÖNETİM KURULU:

Ecz. Bahtiyar Murat ARAS – Başkan

Ecz. Ebru KAYA- Genel Sekreter

Uzm. Ecz. İbrahim AKSOY- Sayman

Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL- Üye

Ecz. Mehmet Barış TAŞKALE -Üye

Ecz. Erol BİNİCİ- Üye

Ecz. Ahu ÇELİKER- Üye

DENETLEME KURULU:

Ecz. Murat YANCAR

Ecz. Erdi HARMANKAYA

Ecz. Serkan KANDİLCİK

HAYSİYET DİVANI:

Ecz. Nimet ARIKAN

Ecz. İlhan SEVİMLİ

Ecz. Gökhan ARICAN

Ecz. Murat MERCAN

Ecz. Harun BEKÇİOĞULLARI

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ:

Ecz. Bahtiyar Murat ARAS

Ecz. Halil İbrahim AVŞAROĞLU

Ecz. Ebru KAYA

Ecz. Davut ZEDELİ

Ecz. Serkan GÜL

Ecz. Selçuk GÜNERİ

Ecz. Faruk KARAKUŞ