YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDAT BORÇLARI HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'ndan bölge eczacı odamıza gelen 22/07/2022 tarih ve 7262 sayılı  "Yardımlaşma Sandığınca Aidat Borçlusu Olarak Sigorta Yaptırılan Üyelerimiz" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.