Uyuşturucu Ve Psikotrop İlaçlarla İlgili Olarak Eczanelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hakkında

 1. Eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracaat etmeyen hastaların reçeteleri karşılanmamalıdır.
 2. Reçeteler en geç müteakip ayın 1’i ile 10'u arasında Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.
 3. Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçları verilmeyecektir.
 4. Uyuşturucu madde reçetelerinde maksimal doz sınırını aşan ilaçlar raporlu olsa dahi kesinlikle karşılanmayacaktır.
 5. Yeşil Reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları dahil) reçetelendirilmesin de; her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabilir. Bu miktarın üstündeki ilaçların reçetelendirilmelerinde verilecek raporların ilgili tek uzman hekimin yazması yeterlidir. Raporlarda hastalık tanısı, doz şeması ve veriliş formu yer almalıdır.
 6. Yeşil ve kırmızı reçetelerde doktorun adı, soyadı, diploma numarası ve imzası yoksa reçeteler eczanece karşılanmayacaktır.
 7. Uyuşturucu ve psikotrop reçeteleri karşılığında eczacı ilacı alan kişinin adını, soyadını, imzasını, T.C kimlik numarasını ve adresini reçete üzerinde belirtecektir. Eğer ilacı alan kişi hastanın yakınıysa yakınlık derecesi de yazılacaktır.
 8. Bakanlığımız genelgelerine aykırı şekilde uzmanlık alanı dışında reçete edilen ilaçlar eczaneler tarafından karşılanmayacaktır. (Örneğin; Ritalin, Concerta tb. gibi ilaçları çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından reçete edilebilir.)
 9. Bakanlığımız genelgelerine aykırı şekilde doz aşımı yapılarak reçete edilen kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu ilaçların maksimal dozları aşılmadan karşılanacaktır.
 10. Miadı dolan uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar en kısa sürede Sağlık Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilecektir.
 11. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların özellikle ampul formlarının tek tek satışının yapılması kesinlikle yasaktır.
 12. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların eczanelerden doktorlara dahi reçete karşılığı olmadan verilmesi halinde tüm sorumluluk eczacıya aittir.
 13. Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır. Böyle yazılan reçeteler karşılanmayacaktır.

[document url="formlar/kirmizi_recetelere_yazilacak_olan_uyusturucu_madde.pdf" width="720" height="900" responsive="no"]