TSE Tarafından Yapılacak Terazi Kütlelerin Muayeneleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gönderilenTSE Tarafından Yapılacak Terazi Kütlelerin Muayeneleri Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 06.03.2020 tarih ve 1996 sayılı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.