TBMM HAK SAHİPLERİNİN İLAÇ TEMİNİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nden Bölge Eczacı Odamıza gelen 25/08/2023 tarihli ve 22950 sayılı "TBMM Hak Sahiplerinin İlaç Temini" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.