Sıralı Dağıtım Sistemine Tabi Reçete Grupları Hakkında

ç-maddesi uyarınca: Eritropoietin ve Darbepoetin preparatlarını ihtiva eden, Özel ya da Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm Reçetelerin Tevzi sistemde yer alan Eritropoietin ve Darbepoetin reçete grubuna,

p-maddesi uyarınca: Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab,Sertolizumab etken maddelerini içeren ilaçlara ait reçetelerin, bu isimlerle yer alan gruplara işlenmeleri için sistemde yeni reçete grubu açılmıştır.

p-maddesine istinaden açılan reçete grubu, bölgesel reçete karşılama analizlerinin yapılması için ilk aşamada limitsiz olarak işlem görecek, yapılacak olan incelemeler sonrası limitlere ilişkin değişiklikler yapılacaktır.

Söz konusu reçeteler için eczacılarımız, Farmainbox programı üzerinden Reçete Tevzi sistemi uyarınca işlem yapmaları gerekmektedir.

Sisteme girişlerin yapılmasına istinaden icmal listeleri üye tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.