SGK İlaç Alım Protokolü’nün Değerlendirildiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Hakkında

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema RAMAZANOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, Maliye Bakanı Naci AĞBAL ve Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Orhan YEGİN, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin ÇELİK, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim BAĞLI, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Orhan KOÇ, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü İsmet KÖKSAL, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan NACAR ile birlikte ilgili Bakanlıklardan müsteşarlar ve müsteşar yardımcılarının da dahil olduğu 37 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Başkanımız Sayın Erdoğan ÇOLAK, yaklaşık 30 dakikalık süre zarfında ekte sunulmuş olan bilgi dosyası doğrultusunda; eczacılık sektörünün mevcut durumunu ve güncel sorunlarımızı aktararak, eczanelerin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, 31 Mart 2016 tarihi itibari ile sona erecek olan SGK İlaç Alım Protokolü ile ilgili ekonomik taleplerimiz ve ülkemizde ilaç ve eczacılık hizmetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde sağlanabilmesine yönelik önerilerimiz hakkında detaylı olarak bilgi vermiştir. Daha sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarının da tekrar dahil olacağı bir değerlendirmenin yapılacağı ifade edilerek toplantıya ara verilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

[document url="formlar/ekk_sunumu.pdf" width="720" height="1020"]