SGK HASILAT FARKLILIKLARI HAKKINDA

Kıymetli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere 2021 yılı satış hasılatları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu medula sisteminde güncellemeler yapılmıştır.  Bazı meslektaşlarımızın, aşağıdaki görselde 1 rakamı ile işaretlenen GİB den Alınan ve Esas Alınacak Satış Hasılatı (KDV Hariç) tutarının, 2 rakamı ile işaretlenen Fatura Tutarı + Hizmet Bedeli (KDV Hariç) (2021 Yılı) tutarından daha az olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili gerek kurumla, gerek Türk Eczacılar Birliği ile gerek maliye uzmanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 2 numaralı alanda yer alan tutar Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura ettiğimiz reçetelerin ve hizmet bedellerinin KDV hariç tutarların toplamıdır. Yani bu tutara gerek çalışan ve gerek emeklilerin katılım payları da dâhildir. Bu husus SAYIŞTAY DENETİMİ ışığında kurumca alınmış bir karardır. Dolayısı ile bu hasılatın eczanenin belgelendirilmiş yıllık hasılatından fazla olması teknik olarak mümkün değildir.

 
            Bu sorunun düzeltilmesi ile ilgili olarak ifade edilecek olanlar tavsiye niteliğinde olup, bütün sorumluluk eczacılarımızdadır. Burada anlatılan sadece SGK Hasılatlarının doğru olduğu ancak GİB'e bildirilen hasılatın az olduğu durumlar için geçerlidir


           Eczacılarımız muhasebecileri/malî müşavirleri ile görüşerek 2021 yılı Aralık Ayına ait düzeltme beyannamesi vererek toplam hasılat (1), SGK Hasılatından (2) fazla olacak şekilde düzeltme yaptırmalıdırlar. Bu konuda gerçekleşebilecek ek ödeme, mevzuat gereklilikleri ya da olası denetimler konusunda muhasebeci/mali müşavirinizden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

              Bütün bu işlemler yapıldıktan ve GİB'e bildirilen hasılat düzeltildikten sonra 2021 yılına ait hasılat belgesinin yeniden alınarak kuruma dilekçe ekinde gönderilmesi ve MEDULA'da düzeltilmesi sağlanmalıdır. Zira Sosyal Güvenlik kurumuna yapacağınız iskonto ve alacağınız Reçete Hizmet edeli bu tutara göre belirlenecektir. Aynı işlemi sözleşmenizin doğru şekilde temin edilmesi için EBS’den  de yapmanız gerekebilir. İTS geriye dönük düzeltmeye izin vermemektedir. Ancak hasılatınızdaki değişikliği mutlaka eczacı odamıza bildirmeniz gerekmektedir. 

             Benzeri bir sorunla tekrar karşılaşılmaması için katılım paylarına ait fiş/ödeme belgelerinin muntazam şekilde düzenlenmesini ve en önemlisi hasılatların düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

14.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU