SERBEST ECZANELERDE MİADI GEÇEN VE KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ OLAN İLAÇLARIN İMHASINA DAİR KILAVUZ HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bölge Eczacı Odamıza gelen 20/06/2022 tarih ve E-13511907-549-17333 sayı numaralı "Serbest Eczanelerde Miadı Geçen ve Kullanılamaz Hale Gelmiş Olan İlaçların İmhasına Dair Kılavuz" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.