ROMATİZMAL HASTALIKLAR EĞİTİMİ HAKKINDA

Kıymetli Meslektaşlarımız,

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 11:00-16:30 saatleri arasında odamız konferans salonunda Prof.Dr. Mesut SANCAR’IN katılımlarıyla “Romatizmal Hastalıklar” konulu eğitimimiz gerçekleştirilecektir.  Bu eğitim kapsamında eczacının günlük hayatta çok sık karşılaştığı ilaçlar olan Non-Steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve hasta uyuncunun ve izleminin önemli olduğu romatoid artritli hastalarda başta metotreksat gibi yaygın kullanılan DMARD ilaçlarına, kortikosteroidlere ve biyolojik ilaçlara ilişkin güncel bilgiler aktarılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Eğitim programı aşağıdaki şekildedir;

11:00-11:10 Açılış

11:10-12:00 NSAİD İlaçlara Genel Bakış

12:10-13:00 NSAİD İlaçların Kullanımlarına Dair Güncel Bilgiler ve Uyarılar

13:00-13:30 Ara

13:30-14:20 Romatizmal Hastalıklara Genel Bakış ve Tedavi İzleminde Eczacının Rolü

14:30-15:20 Romatoid Artrit Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ve DMARD Tedavisi

15:30-16:20 Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan Biyolojik İlaçlar ve İzlem Kriterleri

16:20-16:30 Kapanış