Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Projesi Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 19/08/2022 tarihli ve 8633 sayılı "Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Projesi hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.