ODA KOMİSYONLARI HAKKINDA

Odamız bünyesinde oluşturulan komisyonlarda  görev almak isteyen eczacılarımızın 21.01.2022 Cuma günü mesai bitimine  kadar odamız sekretaryasına isim bildirmeleri gerekmektedir. Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

  • Gençlik Komisyonu
  • Kooperatif Komisyonu
  • Eğitim Komisyonu
  • Sosyal Medya Komisyonu
  • Akılcı İlaç ve Farmakovijilans  Komisyonu
  • Kamuda Çalışan Eczacılar Komisyonu
  • Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
  • Etkinlik Komisyonu