Medula Eczane Provizyon Sisteminde Açılan Emekli İlaç Katılım Sorgulama Butonu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan Protokol yenileme görüşmelerinde, eksik yatırılan katılım paylarının emekli maaşlarından daha tahsil edilmediği için yatırılmadığı ve bir sonraki ay eczacılarımızın hesabına yatırılacağı bildirilmesine rağmen bir sonraki ay yatırılan tutarda da eksik ödemenin yapılıp yapılmadığının takibi yapılamadığı iletilmişti.

Meslektaşlarımız, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı katılım payı ödemelerinin takibini sağlıklı bir şekilde yapamadıklarını Birliğimize iletmekte idi.

  • Emekli maaşlarından kesilen ve eczacılarımızın hesabına yatırılan tutarların ne kadar olduğunun eczacı tarafından tespit edilememesi;
  • Vefat eden kişilerin emekli maaşlarının kesilmesinden dolayı eczacının katılım payının tahsis edilememesi ve eczacıya ödemesinin yapılamaması ve bu tutarların ne kadar olduğunun eczacı tarafından tespit edilememesi;
  • Yatırılan tutarın önceki aydan kalan tutar mı yoksa bulunduğu ay içerisindeki tutar mı olduğunun eczacı tarafından tespit edilememesi, bu sebeple Kurumda ne kadar ödemesinin kaldığını hesaplayamaması.

Yukarıda bahsi geçen sorunun çözümü konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Medula Provizyon Sisteminden önce kullanılan SGK Java Ekranında olduğu gibi Medula sistemindeki "Eski Fatura Sorgu" Ekranında da ödeme yapılan aya ait "Yatırılması Gereken Katılım Payı Tutarı" ile "Yatırılan Katılım Payı Tutarı" bilgilerinin eczacı ile paylaşılması talebinde bulunulmuştu.

Talebimize istinaden Medula Eczane Provizyon Sisteminde Emekli İlaç Katılım Butonu açılmış olup, uygulamanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi aşağıda görselleri ile birlikte yer almaktadır.

Resim - 1

emekli adim 01

Medula Ekranındaki Sol Bölümde "Fatura" Ana menüsü altında bulunan "Emekli İlaç Katılım" linkine tıklanır.

Resim-2

emekli adim 02

Gelen ekranda "Dönem" seçimi yapılarak, "Sorgula (Reçete Bazlı Detay)" butonuna tıklanır. Rapor Medula tarafından yaklaşık 2 saat içinde oluşturulmaktadır.Bir döneme ait rapor talebi yapıldığı takdirde bu rapor oluşturulana kadar yeni bir dönemin rapor talebi yapılamamaktadır.

Resim-3

emekli adim 03

İşlem süreci "Sorgu Talepleri" butonuna tıklanarak takip edilebilir. Rapor oluşturulana kadar geçen sürede "Durum" bilgisi "İşlem Bekleniyor" şeklinde görünür.

Resim-4

emekli adim 04

İşlem tamamlandıktan sonra "Durum" başlığı "Onaylı" olarak değişir. Bu satıra tıklandığında ilgili faturanın detaylı dökümü ekrana gelir.

Resim-5

emekli adim 05

"Emekli İlaç Katılım Payı Ödeme Kesintisi Sorgulama" bölümünden varsa geçmiş dönemlere ait kesintiler sorgulanabilir.