Medikal Firmaların SGK ’ ya Bildireceği Faturaların Düzenlenmesi Hakkında

Bilindiği üzere sağlık hizmet sunucuları (satış merkezleri )her ayın 1’i sonu arasındaki vermiş oldukları Tıbbi sarf malzemeleri,Hazır protez ortezler ve hasta alt bezlerine ilişkin hizmetlere ait faturaları takip eden ayın 15’ ine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu teslim edilecek evrakların düzenleme biçimi aşağıda belirtilmiştir.

1- Evraklar klasörde Kuruma teslim edilecektir. (klasör sarı renk olacak)
2- Her grup ayrı klasörlerde teslim edlecek.(Ancak bütün grup evrakları tek klasöre sığması halinde her grup arasına ayraç koyularak teslim edilebilir.Arşivlemede fazla yer kaplamaması açısından evrakların ince klasörde teslim edilmesi,eğer sığmayacak durumlarda geniş klasör kullanılması.
3- Klasörlerin arkasına Firma adı,dönemi/ay,hangi gruba ait olduğu yazılacak.
4- Her grup evrakının üzerine o gruba ait icmal listesi eklenecek. (İcmal listesleri hem grup evraklarının üzerinde olacak,hem de plastik dosyadaki faturanın ekinde olacak)
5- Teslim Üst Yazısı ( indirmek için tıklayınız...) , Faturalar ve icmal listeleri 2 nüsha olarak düzenlecek, Faturalar her grup (1.2.3. Grup ) için ayrı ayrı kesilecek.Her grup faturasının ekine o gruba ait icmal listesi eklenecek.Plastik dosya içerisine konulacak.Birinci plastik dosyada asıl faturalar ,ikinci plastik dosyada suret faturalar olacak .

sarı klasörsarı klasör2

Bu dosyaların düzen şekli;

1-Fatura Teslim Üst Yazısı  ( indirmek için tıklayınız...)

2-Tüm evraklara ait icmal listesi

3-Birinci grup faturası,Birinci grup icmali

4-İkinci grup faturası ,İkinci grup icmali

5-Üçüncü grup faturası,Üçüncü grup icmali

Üst yazı,fatura ve icmal listeleri ıslak imzalı ve kaşeli olacak. Her iki plastik dosyada birinci klasörün üzerine takılı şekilde Kuruma teslim edilecektir.

B- BANKA HESAP BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ

Bildirilecek evraklar;

1-Dilekçe
2-Banka Hesap cüzdanı (asıl),Hesap ve IBAN numaraları yazılı olacak
3-Vergi levhası
4-İmza sirküsü
5-Kimlik Fotokopisi

NOT:Evrakların tamamı icmal listelerindeki isim sırasına göre klasöre takılacak ve her evrağın üzerine icmal listesindeki sıra numarası verilecektir.