Madol 100 mg / 2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampulün Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar Kapsamına Alınması

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. adlı firma adına ruhsatlı olan "Madol 100mg/2ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul" adlı ilacın "Tramadol Hidroklorür" adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle "Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar" kapsamına alındığı söz konusu ilacın Yeşil Reçete ile verilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almaktadır.

[document url="formlar/madol_titck1.pdf" width="720" height="1100" responsive="no"]