Kök Hücre Bağışı

Birliğimiz, hem meslektaşımız Ecz. Mehmet AKGÜN için Malatya Eczacı Odamız tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasının daha da güçlenmesine destek sağlayabilmek hem de en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarımızın konu hakkında doğru bilgilendirmelerle etkin yönlendirmeleri yapabilmelerine imkan sağlayabilmek amacı ile Türk Kızılay'ı ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu görüşmeler doğrultusunda, Kızılay Kök Hücre Koordinasyon Merkezi-Operasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan kök hücre bağışı hakkında bilgilendirme metni ve "Gönüllü Kök Hücre Bağışçısı Bilgilendirme ve Onam Formu" ekte sunulmakta olup nasıl ve nerede bağışta bulunulabileceği ile ilgili ayrıntılı bilgiye Türk Kızılayı'nın resmi internet sitesi olan www.kanver.org adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, talebiniz doğrultusunda Türk Kızılayı bağışçı kazanım uzmanları ile iletişime geçilerek konuya ilişkin bölgenizde eğitim organizasyonları düzenlenebilecektir.

Odanız üyelerinin ve çalışanlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi, Odanız tarafından eczacılara yönelik olarak yapılacak organizasyonlar içerisinde yaklaşık 30 dakika süren bu farkındalık eğitimlerine de yer verilmesi pek çok hasta için umut kaynağı olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

[heading style="3" heading="h4" color="#e74c3c" margin="10"]Bilgilendirme Metni[/heading]

[document url="formlar/one-cik-hayat-kurtar.pdf" width="720" height="1020"]

[heading style="3" heading="h4" color="#e74c3c" margin="10"]Onam Formu[/heading]

[document url="formlar/onam_formu2.pdf" width="720" height="1020"]