Kıymetli meslektaşlarım

 

2019 yılının sonlarını yaşadığımız şu günlerde, dünyamız ve ülkemiz açısından son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Bilhassa bölgemizde yaşanan gelişmeler ülkemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Arap baharı adı altında başlayan ve devam eden  bölgemizi istikrarsızlaştırma faaliyetleri hız kesmeden artırılmış, tüm terörist unsurlar harekete geçirilerek neredeyse ülkemize karşı bir savaş başlatılmıştır. Bu terörist gruplara destek veren sözde müttefik ülkelerin  gerçek yüzleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı “Barış Pınarı” harekâtına tepkileriyle ortaya çıkmıştır. Daha önce körfez savaşı döneminde 36. Paralelin kuzeyinde güvenli bölge adı altında teröristlere her türlü desteği vererek, mühimmat ve malzeme yardımı yapan aynı güçlerin faaliyetleri yine karşımıza çıkmıştır.  Son 35 yılını terör ve teröristlerle mücadele ile  geçirmiş ve on binlerce şehit vermiş  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu haklı davasında yanında olmayıp, çeşitli bahaneler üreterek işi yokuşa sürenlerin tamamının niyetini Türk Milleti anlamıştır. Son terörist kalmayıncaya kadar devletimizin girdiği bu haklı mücadelede yanında olacağımızı ve her türlü desteği vereceğimizi tekrar belirtmek isteriz. İnsan hayatına, huzura ve barışımıza kasteden bu saldırılara karşı koymak hayatını insan sevgisine adamış bir meslek grubu olan eczacılar için vazgeçilmezdir. Bu yüzden sağlık alanında milletimizle en çok ilişkide olan  eczacılık mesleğine mensup olmakla gurur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz vatandaşlarımıza sağlık danışmanlığı hizmeti veren, ülkemizin yardımsever, şefkatli ve güleryüzlü olan tüm meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Sevgili Eczacılar, hizmet aşkıyla vatandaşlarımızın sağlıklı kalması ve hastaların şifa bulması adına her türlü fedakarlığı yapan mesleğimiz ve meslektaşlarımız açısından koşullar zorlaşmakta, mesleğini sürdürmeye çalışan eczacılar geçim sıkıntısı çekmeye başlamaktadırlar. Eczane kârlılıkları neredeyse yarı yarıya azalırken, masrafların ikiye katlanması eczacılar açısından şartları günden güne ağırlaştırmaktadır. Ekonomik gücünü kaybetmeye başlayan eczacıların mücadele gücünü de kaybedeceği şüphesizdir. Bu yüzden tüm meslektaşlarımızın hak ve hukukunu korumak adına birlikteliğin, dayanışmanın önemi her zamankinden çok daha fazla hissedilmekte, çatı örgütümüz Türk Eczacıları Birliği’ne büyük görevler düşmektedir. Her gün eczacıları ekonomik olarak zorlayan yeni koşullarla karşılaşmaktayız. Birliğimizin çabalarıyla bunlar  hükümetimize iletilmeli, sorunlar için zamanında tedbir alınıp, eczacıların bir an önce toparlanması yönünde adımlar atılmalıdır. Son on yılda eczacılığın yaşadığı kayıplar düşünülürse, bu koşulları düzeltmek meşakkatli  bir mücadele gerektirmektedir.Bunu başarmak için Türk Eczacıları Birliği ve tüm eczacı odalarımıza büyük görev düşmektedir. Biz 14.Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası olarak eczacılarımızın bu mücadelesine katkı sunmak adına son dört yıl boyunca elimizden geleni  yaptığımızı düşünüyoruz. Başta SGK protokolü hazırlanması ve görüşülmesi sırasında eczacılarımız lehine olacak tüm gelişmeler için sonuna kadar mücadele ederek görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık.

Sevgili meslektaşlarım, 2015 yılında bize gösterdiğiniz güvenle iş başına geldik. Göreve geldiğimizden bu yana Kahramanmaraş Eczacı Odası’nın  tüm kurullarında ve komisyonlarında görev alan arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle birçok yeniliğe imza attık. Kahramanmaraş Eczacı Odası’nın aktif ve üretken bir oda olmasını sağladık. Tüm üyelerimizin en iyi hizmeti alması için gayret gösterdik. Hüzünde ve sevinçte beraber olduk. Mesleki dayanışmayı sağladık. Türk Eczacıları Birliğiyle olan ilişkilerimizi geliştirdik. Odamızın kuruluş tarihinden bu yana ilk kez bir üyemizin Merkez Heyeti Yönetimine girmesini sağladık. Türk Eczacıları Birliği  Kamu Eczacıları Komisyon Başkanlığı’ da yapan merkez heyeti üyemizin yoğun çabalarıyla meslektaşlarımızın  özlük haklarının düzeltilmesi adına büyük emek sarfettik. Türk Eczacıları Birliği’nin düzenlemiş olduğu Kamu Eczacıları Çalıştayı ile  bu alanda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının tartışılmasına ve çözüm önerilerinin konuşulmasına vesile olduk.

Sayın meslektaşlarım, önemli problemlerimize rağmen , mesleğimiz açısından birçok güzel gelişmenin de olduğundan bahsetmekte fayda bulunmaktadır. Son yirmi yılı göz önüne aldığımızda devrim niteliğinde değişimleri hep birlikte yaşadık. Bilhassa sağlıkta dönüşüm süreciyle beraber sağlık harcamalarının tek elden yapılması, eczacıları pek çok formaliteden kurtarmış ,  işlerimizin süratle yapılmasını sağlayarak hastalarımıza daha çok vakit ayırmamıza  imkan vermiştir. Stok affı, SGK protokolündeki iyileştirmeler, eczacı kart, TEB + sigorta, reçete başı hizmet bedeli gibi kazanımlar elde edilmiştir. Bilhassa bu yıl içinde eczanelerimizin  1. Basamak Sağlık Kuruluşu hüviyeti kazanması gelecek açısından son derece önemli bir gelişmedir. Önleyici sağlık hizmetlerinde eczacı ve eczanenin yeni insiyatifler alması anlamında bize birçok imkan sağlayacaktır. En önemli projelerimizden bir olan Rehber Eczanem projesiyle birlikte bu yeni koşullar eczacılarımızın meslek hakkı  almasına da fırsat verecektir.

Kıymetli Meslektaşlarım, Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Genel Kurulu’nda  tekrar merkez heyetine seçilen üyemizle birlikte yeni dönemde eczacılarımızı bekleyen en önemli sorunların çözümlerinde azami gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz. İyi bir eczacı olmanın birinci koşulu olan mesleki gelişime önem vererek , en çok ilgi gören tüm eğitimleri ve eğitimcileri eczacılarımızla buluşturmaya bu zamana kadar devam ettik.Yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz.Hedeflerini sürekli yenileyen Kahramanmaraş Eczacı Odası yeni dönemde eczacılarımıza katkı sağlamak adına yeni görevlere talip olmak için desteğinize ihtiyaç duymaktadır. Yaptıklarımızın tümünü sizden aldığımız güçle başardık, sizden alacağımız güçle her şeyi başaracağımıza inancımız tamdır. Saygılarımla.   

Ecz. Bahtiyar Murat ARAS

14.Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı