İZMİR SSGM FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Kurumumuz hak sahipleri adına düzenlenip sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanarak kurumumuza fatura edilen evrakların teslim süreçleri aşağıda sıralanmıştır.

A,B,C,Yurtdışı, Kan Ürünü ve ayaktan tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait evrakların dönem sonlandırılmasına müteakip;

 

  1. Her gruba ait reçeteler sıralanarak numaralandırılacak, üzerine bir adet döküm özet listesi ile bir adet döküm listesi eklenerek ayrı ayrı hazırlanacaktır.
  2. Hazırlanan evraklar Odamızdan temin edilen yeni tip SGK poşetlerine konulacaktır.
  3. Evrak konulan yeni tip SGK poşetlerinin cep kısmına ait olduğu grubun özet bilgi evrağı ve cep kısmının ön tarafına gelecek şekilde ekte bulunan teslim formu koyulacaktır. (Doldurulan teslim formunun her poşete ayrı ayrı konulması gerekmektedir.)
  4. C grupları reçete tevzi dökümleri Odamız tarafından onaylandıktan sonra eczacılarımız tarafından C grubu poşetinin içerisine konularak Kuruma veya Odamıza teslim edilecektir.