İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Bölge Eczacı Odamıza gönderilen "Aromaterapi Eğitim Programı Hakkında" bilgilendirme ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Eğitime ait detaylı bilgi için; https://sem.istanbul.edu.tr/tr/content/aromaterapi-egitimi/egitimin-tanitimi