İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 Sayılı Genelge

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.