İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ'NÜN SERBEST ECZANELERİN ETİL ALKOL TEMİNİ KONULU YAZISI HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gönderilen 17/03/2020 tarih ve 00114959731 bandrol numaralı "Serbest Eczanelerin Etil Alkol Temini Hakkında" yazısı aşağıda yer almaktadır. İlgili yazıda aşağıda bulunan "Serbest Eczaneler İçin Etil Alkol Temini-Kullanım Kayıt Tablosu" excel tablosunun uygun şekilde tutulması ve gerektiğinde ilgili otorotelerce yapılan denetimlerde ibraz edimek,talep edilmesi halinde Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza gönderilmek üzere muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.