İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KONTROLE TABİ OLAN/OLMAYAN BEŞERİ ÜRÜNLERİN REÇETELENDİRİLMESİ VE TEDARİĞİ KONULU YAZISI HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gelen 21/04/2021 tarih ve 00139061605 barkod numaralı Kontrole Tabi Olan/Olmayan Beşeri Ürünlerin Reçetelendirilmesi ve Tedariği konu yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.