İHTİYARİ DEPREM SİGORTA BİRİM METREKARE BEDEL DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliğinden Bölge Eczacı Odamıza gelen 22/08/2023 tarihli ve 22678 sayılı "İhtiyari Deprem Sigorta Birim Metrekare Bedel Değişikliği" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı  yazı ekte bilginize sunulmaktadır.