Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Hakkında

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

[document url="formlar/hemofili_takip_karnesi_ve_kan_urunleri_receteleri.pdf" width="720" height="1020"]