HASSAS TERAZİLERİN KALİBRASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Madde 20 : “(Değişik :RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların; saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla muayenelerinin/kalibrasyonlarının yapılması gerekir”.

 ve yine Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Madde 21:(2) “(Değişik :RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2. sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur.” Hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda bahsi geçen ilgili hükümler doğrultusunda eczanelerimizde bulunan tartı aletlerinin kalibrasyonlarının iki yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. Eczanelerimizin kalibrasyonlarının yapılması için yönetim kurulumuz tarafından ULUSAL KALİBRASYON ile görüşülmüş ve fiyat teklifi alınmıştır.  Fiyat teklifi ekte yer almaktadır.

Tartı aletlerinin kalibrasyon işlemleri firma tarafından şubat ayı içerisinde eczanelerde yerinde yapılacak olup, kalibrasyon yaptırmak isteyen eczanelerimizin 15 Şubat 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda bulunan iletişim numarasından firma yetkilisine ulaşıp kalibrasyon başvurusu yapması gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Firmanın İletişim Bilgileri:

Ulusal Kalibrasyon Bel. Mua.Ve Müh. Hiz.İç ve Dış Tic.Ltd. Şti.
GSM: 0505 438 0845

TEL: 0342 360 8091
Eposta: info@ulusalkalibrasyon.com.tr
Web: www.ulusalkalibrasyon.com.tr