Göç İdaresi Protokolü’nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin Karşılama Usul ve Esasları Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gönderilen 01.03.2021 tarihli ve 11300 sayılı "Göç İdaresi Protokolü’nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin Karşılama Usul ve Esasları" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.