Göç İdaresi ile Sözleşme İşlemleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gönderilen 11.03.2021 tarihli ve 11595 sayılı "Göç İdaresi ile Sözleşme İşlemleri Hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.