GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REÇETELERİNİN FARMAINBOX'A KAYDEDİLMESİ VE FATURA TESLİMİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik İmzalanan Protokol çerçevesinde 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeler imzalanmıştır.

Aşağıda yer alan reçete gruplarının Farmainbox’da ilgili gruba kaydedilmesi ve reçete tevzi listelerinin eczacı odasına onaylattırılarak onaylanan listelerin faturaya eklenip kuruma  gönderilmesi gerekmektedir.

Mart ayı içinde karşılanan reçeteler limitsiz olup, limitlerin belirlenmesi için tevzi sistemine güncel olarak reçetelerin girilmesi gerekmektedir.

Eritropoietin ve Darbepoietin İhtiva eden reçeteler, Diyaliz Solüsyon reçeteleri ve Mor ve Turuncu reçeteler için mevcut SGK mensubu hastalarda olduğu gibi dağıtımı odamız tarafından yapılacaktır.

Mart ayı faturalarını odamız aracılığı ile göndermek isteyen eczacılarımız için son fatura teslim tarihi 10/04/2021 Cumartesi günü mesai bitimine kadardır.

 

GÖÇ İDARESİ G.M.- ANTİ-TNF REÇETELERİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.- DİYALİZ MERKEZLERİNDEN ÇIKAN Eritropoietin ve Darbepoetin HARİÇİ reçeteler REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.- DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M. -ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M. -KANAKINUMAB Reçeteleri REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.- MOR VE TURUNCU REÇETE REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.  ORAL BESLENME REÇETESİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M. ORGAN NAKLİ REÇETESİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M. RITUKSIMAB REÇETELERİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.  TALASEMİ REÇETELERİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR

GÖÇ İDARESİ G.M.  YATAN HASTA REÇETESİ REÇETE TİPİNDE GÖRÜNTÜLENEN İLAÇLAR