GlucaGen Hypokit 1 mg İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

“GlucaGen Hypokit 1 mg (glukagon)” adlı ürünün IV kullanılmaması sadece subkutan ve intramüsküler kullanılmasına ilişkin bilgileri içeren ve kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almaktadır.