Genotropin ve Goquick Adlı Ürünler İçin Doktor Bilgilendirme Mektubu

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

“Genotropin 16 IU (5,3 mg) ve 36 IU (12 mg) Goquick Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz ve Çözücü İçeren Kullanıma Hazır Kalem (somatropin)” adlı ürünlerin olası bir yanlış doz uygulamasını önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara uyumun önemi hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almaktadır.

[document url="formlar/genotropin-dr-bilgilendirme.pdf" width="720" height="1020"]