Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara ait Reçetelerin Teslim İşlemleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 26/08/2022 tarihli ve 8882 sayılı "Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara ait Reçetelerin Teslim İşlemleri hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.