Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait Reçete İncelemelerine Yönelik Dilekçe Örnekleri (Word ve PDF Dosya)

Türk Eczacıları Birliği'nden 13/09/2023 tarihli ve 23786 sayılı  yazı ekinde Bölge Eczacı Odamıza gelen, geçici koruma altındaki yabancılara ait reçeteler için, meslektaşlarımızca yapılacak doz düzeltme, kesinti itiraz, reçetelerin tamamının incelenmesi ve döküm iptali başvurularında kullanılacak olan dilekçe örnekleri, word ve pdf dosyası olarak ekte bilginize sunulmaktadır.