FARMAINBOX REÇETE LİMİTLERİ HAKKINDA

Eczacı Odamız tarafından, İlimizdeki koşullar göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda;
Aşağıda listelenen, limitli-kotalı karşılanan SGK ve Göç İdaresi reçete gruplarında ;
Nisan ayında, her reçete grubu için reçete tevzi sisteminde belirlenmiş olan aylık limit tutarının tamamı kadar reçete karşılanabilecektir.
Eczanelerimizin Nisan limiti dolu olsa da, belirlenen aylık kota tutarını aşmamak koşuluyla Nisan ayında yeni tevzi reçete karşılayabileceklerdir. Bu gruplar;


1- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,
2- Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde Çıkan Eritropoetin ve Darbepoetin Haricindeki Reçeteler
3- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,
4- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar
5- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.
6- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
7- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek
Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin
reçeteleri
8- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.
9- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
10- TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
11- Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab,
Sekukinumab, Ustekinumab, Vedolizumab.


Odamız tarafından sıralı dağıtımı yapılan reçete gruplarında ise (Mor ve Turuncu Reçeteler, Eritropoetin ve Darbepoetin ihtiva eden reçeteler, Diyaliz Solüsyon Reçeteleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Reçeteleri, Cezaevi Reçeteleri, 2.Zırhlı Tugay Reçeteleri, Göç İdaresi Eritropoietin ve Darbepoietin Reçeteleri, Göç İdaresi Mor ve Turuncu Reçeteler ve Göç İdaresi Diyaliz Solüsyon Reçeteleri) sıralı dağıtım uygulaması devam etmektedir.