Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle İlgili Maddelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Değişiklik yapılan maddelere ilişkin çalışma ekte iletilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.