E-fatura Uygulaması Kapsamında Tamamlanması Gereken E-imza İşlemleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 02/06/2021 tarihli ve 13800 sayılı "E-fatura Uygulaması Kapsamında Tamamlanması Gereken E-imza İşlemleri" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı  yazı ekte bilginize sunulmaktadır.