E-Arşiv Fatura Hakkında

Bilindiği gibi 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre e-fatura, e-arşiv fatura ve e-belge başlığında üç ayrı kavram bulunmaktadır.

E-Belge (E-arşiv fatura) : Ancak GİB üzerinden kullanılacak bir belge türüdür. Gib üzerinden 01.01.2020 tarihinde açılan bu sistem üzerinden kesilen e-belgelerin saklama sorumluluğu mükellefin kendisine aittir ve bu belgelerin Türk Ticaret kanuna göre 10 yıl boyunca saklama zorunluluğu vardır.

E-Fatura ve E-Arşiv fatura : E- fatura entegratör firmalar tarafından vergi mükelleflerine hizmet satılma yoluyla verilen ve bu fatura sistemlerinin muhafaza sorumluluğunun entegratör firmalar da olduğu sistemdir .E-fatura ve e-arşiv fatura hizmetini eczacımız dilerse TEB Eczacı Kart’ın çözüm ortağı Kolaysoft entegratör firmasından alabilir.

TEB Eczacı Kart çözüm ortağından hizmet alan eczacılarımız fatura saklama yükümlülüğünü entegratör firma üzerinden sağlamış olacaklar ve eczacılarımızın ayrıca fatura saklamalarına gerek yoktur.
Geliştirilen Eczacı Kart portalı SGK Medula sistemi ile uyumludur. Ayrıca bir yazılım entegrasyonu gerekmemektedir.

Bu tebliğ ile ilgili olarak meslektaşlarımızın aşağıda belirttiğimiz konulara uygun davranması gerekmektedir.

1- TEB Eczacı Kart çözüm ortağı Kolaysoft Entegratör firma ile anlaşan veya anlaşacak olan meslektaşlarımızın sisteme ilk başvurusunda e-imzası olması gerekmektedir. Meslektaşlarımızın bu konuya özellikle dikkat etmesi ve e-imzası aktif olması gerekmektedir .

Eğer TEB Eczacı Kartın hizmet sunduğu entegratör firma ile devam edilecekse, oda sayfamızdaki görseli tıklanarak giriş yapılmalı ve yönergeler takip edilerek kayıt oluşturulmalıdır.

2- www.gib.gov.tr sayfasından bu sistemi kullanacak meslektaşlarımız için e fatura kullanacak ise e imza gerekli olup; e belge kullanacaksa e imza gerekli değildir.

3-Bu tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için Aralık ayı eczane faturaları mevcut sistemle kesilebilir. Ancak, Ocak ayı faturaları e fatura olarak kesilecektir.

TEB Eczacı Kartın hizmet sunduğu entegratör firmanın sistemine kayıt olduktan sonra eğer e-imza işlemini yapılmazsa, ve kayıt olduktan sonra 24 saat içinde e-imza işlemini tamamlamazsa firma tarafından ilgi eczaneye dönüş yapılacak ve uzaktan yardımla e-imza işlemlerinizin tamamlamanıza yardımcı olunacaktır.