DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bölge Eczacı Odamıza gelen 24/08/2023 tarih ve E-99950226-549-222942602 sayılı "Depremden Etkilenen İller" hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.