COVID-19 Testleri Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından bölge eczacı odamıza gelen COVID-19 Testleri hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 26.08.2020 tarih ve 6177 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.