COVİD 19 AŞI PROGRAMI HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğü'nden bölge eczacı odamıza gelen 30/12/2020 tarih ve E-76433847-719 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.