CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 12/07/2021 tarihli ve 14984 sayılı Cezaevi sözleşmelerinin geçerli olduğu süre hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.