CEZAEVİ REÇETE SIRALAMASI HAKKINDA

23/03/2020 Pazartesi günü oda binamızda oda başkanımız Ecz. B. Murat ARAS, oda genel sekreterimiz Ecz. Ebru KAYA ve denetleme kurulu üyemiz Ecz. Erdi HARMANKAYA’NIN eşliğiyle oda denetçi eczacımız Ecz. Erkan KOÇAK tarafından 2019 yılı cezaevi reçete sıralama kurası çekilmiştir. Cezaevi reçete limiti 7500 TL olup, reçetelerin SUT hükümlerine göre karşılanması gerekmektedir. Ayrıca cezaevi reçeteleri reçete tevzi sistemine kayıt edilip odadan alınan onaylı belgenin fatura ekinde yer alması gerekmektedir.

Eczane sıralaması ekte  yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.