Bilirkişi Temel Eğitimi Hakkında

Bu Kanun kapsamında bilirkişi listelerine kaydolmak için “Bilirkişi Temel Eğitimi”nin tamamlanıp katılım belgesinin alınması zorunludur. Bilirkişi eğitimi çeşitli üniversitelerde düzenlenmekte olup; Bilirkişi Yönetmeliği’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170803-2.pdf