BANKA PROTOKOLLERİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 14/04/2021 tarihli ve 12495 sayılı "Banka Protokolleri hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.