AŞI VE BAĞIŞIKLAMA KONUSUNDA ECZACININ ROLÜ HAKKINDA

Türk Eczacıları birliği'nden bölge eczacı odamıza gönderilen 26/04/2021 tarih ve 12899 sayı numaralı "Aşı ve Bağışıklama Konusunda Ezcacının Rolü" konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.