Akılcı İlaç Kullanımı Projesi Yarışması Hakkında

aik proje 01Kurum tarafından, sağlık meslek mensuplarının ve sağlık meslek mensubu yetiştiren Fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Akılcı İlaç Kullanımı(AİK) konusuna ilgilerini çekmek ve Akılcı İlaç Kullanımının yaygınlaştırılması, halkta ve sağlık çalışanlarında Akılcı İlaç Kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması için yenilikçi ve girişimci projeler/fikirler/çözümler üretmelerini sağlamak amacı ile "Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması" düzenlendiği ifade edilerek ekte tarafınıza iletilen proje başvuru koşulları ve başvuru formu ulaştırılmış, Proje Yarışması hakkında resmi web sitelerimiz aracılığı ile üyelerimizin bilgilendirilerek katılımlarının teşvik edilmesi istenmiştir.

"Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması" hakkında detaylı bilgi ve ilgili formlar https://www.akilciilac.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir durumdadır.