Türk Eczacıları Birliğinin 42.Kongresinde Alınan Yardımlaşma Sandığı Gecikmiş Aidat Borçları Konulu Karar Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 28.01.2020 tarih ve 1030 sayılı,  42.Kongrede alınan Yardımlaşma Sandığı gecikmiş aidat borçları konulu karar hakkında bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.