40. Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

2. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nın yapıldığı 23 Şubat 2016’dan bu yana gerçekleştirilen görüşmeler ve gelinen nokta ile ilgili olarak, TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak açılış konuşmasında bilgi verdi. Arkasından, TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Protokol Komisyonu’nun çalışmalarını Oda başkan ve yöneticileri ile paylaştı.

Verilen bilgiye göre, 23 Şubat tarihli ve Protokol gündemli Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’ndan sonra sırasıyla;

  • TEB Protokol Komisyonu 02 Mart 2016 tarihinde tekrar toplanmış ve toplantıda yol haritası, metodu, aşamaları ve materyalleri konusunda ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır.
  • SGK yetkililerince 03 Mart 2016 tarihinde bir görüşme talep edilmiş ve gerçekleştirilen bu görüşmede Birliğimizin ekonomik taleplerinin ve eczacılarımızın büyük sıkıntı yaşadığı cezai maddelerin taleplerimiz doğrultusunda iyileştirilmesi konusundaki kararlılığı Kuruma aktarılmıştır.
  • Bu süreçte Eczacı Milletvekillerimizle birebir görüşmeler yapılmış; detaylı bir bilgi notu hazırlanıp bilgilerine sunulmuştur.
  • 04 Mart 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun daveti üzerine TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Merkez Heyeti üyeleri Sayın Bakan ile bir görüşme yapmıştır. Bu toplantıda taleplerimizi içeren rapor ve eczacıların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve taleplerimiz Sayın Bakan’a ayrıntılı bir şekilde iletilmiştir.
  • Sayın Bakan’ın eczacıların içinde bulunduğu durumu daha geniş katılımlı bir toplantı ile sahadaki meslektaşlarımızdan dinleme isteği üzerine 10 Mart 2016 tarihinde Eczacı Milletvekillerimiz, SGK yetkilileri, TEB Merkez Heyeti ve SGK yetkililerince davet edilen 24 eczacı odamızın başkanı ve bu bölgelerden eczacı meslektaşlarımızın katılımı ile oldukça geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakan tüm katılımcıların aktardığı sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini büyük bir dikkatle dinlemiş, tek tek not almış ve EKK’ya aktaracağını ifade etmiştir.
  • 17 Mart 2016’da Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, TEB ile SGK arasındaki İlaç Alım Protokolü gündem maddesi olarak ele alınarak değerlendirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulduğundan bu yana Türk Eczacıları Birliği’nin ilk kez davet edildiği Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte müsteşarlar, kurum başkanları ve bürokratların da hazır bulunduğu toplantıda eczane cirolarımızda ve eczacılarımızın reel gelirlerinde yaşanan ciddi kayıplar, güncel sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz hakkında bilgi sunulmuştur.
  • 22 ve 24 Mart tarihlerinde de SGK bürokratları ile görüşmeler devam etmiştir.

Ancak Merkez Heyeti’ni temsilen konuşan Başkan Ecz. Erdoğan Çolak ve Genel Sekreter Ecz. Arman Üney, gelinen noktada; tüm Eczacı Odası başkanlarımızın katılımı ile oluşturulan SGK Protokol Çalıştayı’nda alınan kararların ekonomik karşılığının verilmesinden son derece uzak bir noktada olunduğunun, bu durumun eczane ekonomilerini rahatlatmak bir tarafa; geçtiğimiz üç yıl içinde herhangi bir kazanımı olmayan eczaneler açısından enflasyona bağlı gelir erimesini bile telafi edemeyeceğinin altını çizmiştir.

Söz konusu teklif, şu şekildedir:

  • 700 bin TL ciroya kadar 1,5 TL
  • 700-900 bin TL ciro arası 0,75 TL
  • 900 bin TL üstü ciro için 0,50 TL reçete başı sabit ücret verilmesi.

[/list]

Daha sonra söz alan tüm Oda Başkanlarımız, bu rakamın yüzde 50’sinden fazlası kredi çeken ve bunların da yüzde 60’ının sürekli kredi kullanarak eczaneyi döndürmeye çalışan eczacıların yarasına merhem olamayacağını, eczanelerin sürdürülebilirliklerinin ortadan kalkacağını, dolayısıyla yaygın sağlık hizmet ağına da büyük bir darbe vurulmuş olacağını belirtmişlerdir. On yılda 572 kez ilaç fiyatlarının düşürüldüğü ve eczane gelirlerinin sadece ilaç fiyatlarına bağlı olduğu bir ortamda, en az enflasyondan kaynaklı erimenin telafisi için gerekli olan kaynağın aktarılmasının eczanelere bir can suyu sağlamak için son derece kritik olduğu, bu açıdan ilgili teklifin değerlendirilemez olduğu ortak şekilde ifade edilmiştir.

Toplantıda, 30 Mart 2016 tarihinde (yarın) bir Basın Açıklaması yapılarak bu kararın kamuoyu ile de paylaşılması ve önümüzdeki dönem izlenecek yol haritasının detaylarının hemen arkasından Eczacı Odalarımıza gönderilmesi, eczacı meslektaşlarımızın konuyla ilgili düzenli olarak bilgilendirilmesi kararı alınmıştır.

Sayın meslektaşlarımızın önümüzdeki zorlu dönemde sadece Eczacı Odalarımız ve Türk Eczacıları Birliği’nden gelecek haberlere itibar etmesi, web sitelerimizi düzenli olarak izlemesi son derece büyük önem taşımaktadır.

Eczacı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ