25.08.2022 Tarihli SUT Değişikliği Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden bölge eczacı odamıza gelen 12/09/2022 tarihli ve 9397 sayılı "25.08.2022 Tarihli SUT Değişikliği hakkında" bilgilendirmenin yer aldığı yazı ekte bilginize sunulmaktadır.